Stichting Singeldingen

Singeldingen is in de zomer van 2009 begonnen, als een initiatief van een kleine groep betrokken bewoners. Zij maakten een plek voor ontspanning en ontmoeting in het Heemraadspark – een groene oase tussen de wijken Middelland en het Nieuwe Westen in Rotterdam.
In deze dichtbebouwde stadswijken wonen veel verschillende mensen, maar is de ontmoeting niet vanzelfsprekend. In het enige park in de wijk biedt Singeldingen buurtbewoners de kans om elkaar in een ongedwongen sfeer te treffen. Het schaarse groen in deze kinderrijke wijk, wordt door het maken van de zomerkiosk en het bieden van programma veel intensiever benut dan voorheen. Het biedt daarmee een verhoging van de leef kwaliteit en draagt bij aan de sociale en economische staat van de wijk: het wilde westen als aangename leefomgeving. Met onder andere de steun van stichting Daniel van der Vorm kunnen wij ons programma realiseren.