Goede Doelen

Stichting Tommy Tomato

Wat is er belangrijker dan dat we er met elkaar voor zorgen dat kinderen gezond op kunnen groeien. Tommy Tomato levert daarom warme lunches vol groente op basisscholen. Zo krijgen kinderen een extra portie groente binnen en leren ze nieuwe smaken kennen. Tommy Tomato brengt smaken tot leven in de rol van Soeperhelden, organiseren kooklessen […]

Lees meer

Peter Faber Stichting

EPJO (Educatief Programma Jongeren) De Peter Faber Stichting is al meer dan tien jaar succesvol in jongeren de switch te laten maken van destructieve naar creatieve energie. Als ervaringsdeskundige en rolmodel gaat Peter Faber, met zijn team van specialisten, aan de slag met jongeren die het niet zo getroffen hebben, van het ‘rechte’ pad zijn […]

Lees meer

Stichting Sounds for freedom

Stichting Sounds for freedom zet zich door middel van muziekprojecten in voor vluchtelingkinderen, kinderen uit moeilijke thuissituaties en tieners uit aandachtswijken van de Randstad. We zijn begonnen in Amsterdam en breiden in het schooljaar 2023/2024 ook uit naar Rotterdam. Free as a Songbird is een muziekeducatieproject, ontworpen om de taalverwerving van nieuwkomerskinderen – en in […]

Lees meer

YETS Foundation

YETS Foundation zet rolmodellen en basketbal als middel in om kwetsbare jongeren in hun kracht te zetten en maatschappelijke uitval te voorkomen. Hiervoor is een tweejarige methodiek ontwikkeld die inmiddels is erkend door het NJI (Nederlands Jeugd Instituut). Er worden basketbalteams gestart op scholen in aandachtswijken. Geïnspireerd door het schoolmodel van de Verenigde Staten trainen […]

Lees meer

Stichting Podiumbeesten

Stichting Podiumbeesten heeft als missie om theaterles toegankelijk te maken voor ALLE kinderen in Overschie. Daarom vragen wij slechts 1 euro per les, zodat gebrek aan financiële middelen geen drempel meer hoeft te zijn. Uit een rapport van Defence for Childeren uit 2016 blijkt namelijk dat Overschie tot een van de armere gebiedsdelen van Nederland […]

Lees meer

Stichting Fair Chance

Stichting Fair Chance is een lokaal werkende non-profit organisatie uit Krimpen aan den IJssel, opgericht op 24 september 2008. Wij richten ons op kinderen uit gezinnen in achterstandsituaties en organiseren ieder jaar diverse leuke activiteiten (kermis, pretpark, sporten, Sinterklaasfeest, kerstpakketten etc.), waardoor ook deze kinderen iets hebben om naar uit te kijken, op terug te […]

Lees meer

Stichting Kinderen van de Voedselbank

Stichting Kinderen van de Voedselbank, gevestigd in Arnhem, is een vrijwilligersorganisatie, dat zich landelijk inzet om de maatschappelijke gevolgen van kinderarmoede in Nederland tegen te gaan, dus speciaal voor kinderen waarvan de ouders gebruik moeten maken van de voedselbank. Project Hartverwarmend Rotterdam – nieuwe kleding en schoenen voor kinderen waarvan de ouders noodgedwongen moeten leven […]

Lees meer

Stichting Cultuur aan de IJssel

Stichting Cultuur aan de IJssel wil kinderen van 0-12 jaar al vroeg vertrouwd maken met cultuur. Hen vertrouwd maken met muziek en theater, plezier laten beleven en voldoening eruit laten halen. Dit is goed voor de algemene ontwikkeling, de verbeeldingskracht, de creativiteit, het expressievermogen en werkt positief op het leervermogen voor cognitieve vakken als rekenen […]

Lees meer

Stichting Mano SamenOpgroeien

Stichting Mano zet zich, vanuit het hoofd met het hart, in voor een inclusieve samenleving. Met onze programma’s en projecten beogen wij Rotterdamse individuen en gezinnen, jong en oud, die in armoede leven, en die te kampen hebben met een gebrek aan competenties en een sociaal-maatschappelijk netwerk, in staat te stellen om als actieve burger […]

Lees meer

Zonnebloem Groot Schiebroek

Onze deelnemers zijn mensen met een lichamelijke beperking, slecht ter been of rolstoelafhankelijk. Naar een ontmoeting/activiteit gaan, is een hele onderneming voor hen. Bij alle ontmoetingen/activiteiten die we ondernemen worden we ondersteund door vrijwilligers, waaronder ook verpleegkundigen. Ieder jaar organiseren wij op 5 mei, Bevrijdingsdag, een speciale activiteit, even terug naar vroeger. Onder de deelnemers […]

Lees meer

Familiehuis Daniel den Hoed

‘Het Mooiste Huisje van het Bos’: Een fabel om emoties rondom afscheid en verlies bespreekbaar te maken met kinderen. Ziekte en/of verlies van een (groot)ouder doet mentaal veel met kinderen. In al hun kwetsbaarheid worstelen zij met emoties die vaak lastig bespreekbaar zijn. Niet alleen de patiënt, maar de hele familie lijdt mee in tijden […]

Lees meer

Stichting Designable

Stichting Designable biedt kwetsbare jongeren de mogelijkheid om werk te doen dat uitdagend is en voldoening geeft bij het vervaardigen van designobjecten. “Help mij het zelf doen, leer mij het zelf doen, laat mij het zelf doen”, dit is afkomstig uit het Montessorionderwijs en voor Stichting Designable een krachtige leidraad. Realistische doelen en een goede […]

Lees meer