Voor wie?

Stichting Daniel van der Vorm ondersteunt en stimuleert non-commerciële projecten en activiteiten op de gebieden van kunst en cultuur, kinderen en kennis(overdracht) in de regio Groot Rotterdam. Wilt u weten of u in aanmerking komt voor een mogelijke donatie, controleer dan of uw project voldoet aan de volgende criteria:

  • Is uw organisatie in het bezit van een ANBI-status?
  • Bevindt uw project zich binnen de regio Groot Rotterdam?
  • Richt uw project zich op een van de volgende gebieden: kunst/cultuur, kinderen of kennis(overdacht)?
  • Dient uw project het algemeen belang en heeft het verbetering van de samenleving tot doel?
  • Worden de werkzaamheden binnen uw project door vrijwilligers uitgevoerd?  (Dit is van doorslaggevende betekenis bij de toewijzing van een donatie.)
  • Heeft uw project geen commerciële doeleinden?
  • Valt uw project niet binnen de categorie festivals?
  • Valt uw project niet binnen de categorie opera?
  • Verwacht u van ons geen bijdragen aan exploitatie?
  • Bedraagt de totale begroting van uw project niet meer dan € 100.000?

Voldoet uw project aan al bovengenoemde criteria? Dan zien we uw toetsingsaanvraag graag tegemoet.

Het bestuur houdt zich het recht voor om een discretionair besluit te nemen.