Missie

Omdat de oorsprong van het aannemingsbedrijf van Daniel van der Vorm (thans Van der Vorm bouw) sterk geworteld is in het Rotterdamse, draagt stichting Daniel van der Vorm graag bij aan ondersteuning van goede doelen in deze regio.

De stichting stimuleert en ondersteunt sinds 2003 non-commerciële projecten op de gebieden van kunst en cultuur, kinderen en kennis(overdracht) in de regio Groot Rotterdam.

Stichting Daniël van der Vorm is aangesloten bij de Vereniging Rotterdamse Fondsen (VRF). Deze vereniging is opgericht om  samenwerking tussen de fondsen in de stad en regio Rotterdam te bevorderen. Bij de VRF delen de fondsen kennis en inspireren zij elkaar ten behoeve van zo effectief mogelijke inzet van middelen voor projecten en personen in de Rotterdamse samenleving.