ANBI

Bestuur Stichting Daniel van der Vorm:
Mevr. G. Paelinck, voorzitter
Mevr. W. Maas-Goudriaan, secretaris
Mevr. A. van der Vorm, penningmeester
Mevr. L. Schimmelpenninck-Korthals Altes, bestuurslid
Mevr. M. van der Vorm-de Bruin, bestuurslid

Het bestuur is onbezoldigd en ontvangt geen onkostenvergoeding.

Het fiscaalnummer is 8118.81.258

Postadres:
Stichting Daniel van der Vorm
Postbus 155
3720 AD  Bilthoven

Download hier het beleidsplan.

De stichting is een vermogensfonds.

De staat van baten en lasten kunt u per brief opvragen bij het secretariaat. Wij willen graag dat u in uw verzoek kenbaar maakt met welke motivatie u deze gegevens opvraagt.