ANBI

Bestuur Stichting Daniel van der Vorm:
Mevr. A. Schuengel , voorzitter
Mevr. P. Bol, secretaris
Mevr. E. Tierie, penningmeester
Dhr. W. Hartwig, bestuurslid
Mevr. M. van der Vorm-de Bruin, bestuurslid

Het bestuur is onbezoldigd en ontvangt geen onkostenvergoeding.

Het fiscaalnummer is 8118.81.258

Postadres:
Stichting Daniel van der Vorm
Postbus 23501
3015 KM Rotterdam

Download hier het beleidsplan.

De stichting is een vermogensfonds.

De staat van baten en lasten kunt u per brief opvragen bij het secretariaat. Wij willen graag dat u in uw verzoek kenbaar maakt met welke motivatie u deze gegevens opvraagt.