Stichting Move

Stichting Move streeft naar meer gelijkwaardigheid en inclusiviteit in de Nederlandse maatschappij. Wij zetten ons in voor kinderen en jongeren van 10 tot 16 jaar die minder kansen krijgen dan hun leeftijdsgenoten. In een doorlopende leerlijn van maatschappelijke projecten ontdekken zij samen met studentvrijwilligers hun talenten en welke waardevolle positie zij in de samenleving kunnen innemen op basis van die talenten.

Dankzij de bijdrage van Daniel van der Vorm Stichting kunnen wij in 2021 vijf betekenisvolle Move-projecten van onze maatschappelijke leerlijn uitvoeren in Rotterdam. De bijdrage gaat besteed worden aan een basisschoolproject met een groep 7 of een groep 8 van een school uit een kwetsbare wijk. In dit project komen kinderen en studenten in 4 tot 6 maanden in actie voor de buurt. Ze organiseren bijvoorbeeld samen een sportdag, gaan eten met eenzame ouderen of maken een muurschildering om de wijk op te vrolijken. Daarnaast gaan wij twee Move in 1 dag-projecten en twee Move your world-uitvoeringen doen. De Move in 1 dag-projecten – waarin kinderen en studenten in één dag in actie komen voor een ander – zullen uitgevoerd worden in samenwerking met buurthuizen, welzijnswerk en/of bso’s. De Move your world-uitvoeringen zullen uitgevoerd worden in samenwerking met middelbare scholen. Met Move your world bereiken we vmbo-leerlingen in de leeftijd van 12 tot 14 jaar. Met de hulp van studentvrijwilligers bedenken zij een actie voor een ander en voeren zij deze zelfstandig uit. Voorbeelden zijn: ouderen helpen hoe een smartphone werkt of kaartjes langsbrengen in een ziekenhuis. Met deze vijf Move-projecten komen zo’n 90 kinderen en jongeren in actie voor de wijk en doen zo’n 15 studentvrijwilligers iets terug voor hun studentenstad!

Wil je meer weten over stichting Move? Neem dan een kijkje op onze website www.stichtingmove.nl of stuur een mail naar rotterdam@stichtingmove.nl.