Stichting Designable

Stichting Designable biedt kwetsbare jongeren de mogelijkheid om werk te doen dat uitdagend is en voldoening geeft bij het vervaardigen van designobjecten.

“Help mij het zelf doen, leer mij het zelf doen, laat mij het zelf doen”, dit is afkomstig uit het Montessorionderwijs en voor Stichting Designable een krachtige leidraad. Realistische doelen en een goede dosis energie maken het mogelijk om afhankelijkheid om te zetten in (deel) zelfredzaamheid, zodat iedereen met of zonder beperking kan integreren en participeren: op het werk, met collega’s en in de maatschappij.

We maken met foto’s de aanpak visueel herkenbaar en met ingesproken uitleg en instructie ondersteunen we het proces auditief. Zo wordt met de inzet van iPads, de persoonlijke begeleiding van minder groot belang. Dit zal onze jonge medewerkers al snel een gevoel van eigenwaarde en in mindere mate van afhankelijkheid geven.

Dankzij een bijdrage van Stichting Daniel van der Vorm zijn we in staat om het productieproces inzichtelijk te maken op iPads.De iPads zijn voor ons de ‘bouwstenen’ van een leerrijke werkomgeving. Waarmee onze jongeren ‘hoogst eigenwaardig’ kunnen werken, leren en ontwikkelen.