Familiehuis Daniel den Hoed

‘Het Mooiste Huisje van het Bos’: Een fabel om emoties rondom afscheid en verlies bespreekbaar te maken met kinderen.

Ziekte en/of verlies van een (groot)ouder doet mentaal veel met kinderen. In al hun kwetsbaarheid worstelen zij met emoties die vaak lastig bespreekbaar zijn. Niet alleen de patiënt, maar de hele familie lijdt mee in tijden van ziekte. Partners, kinderen, kleinkinderen… allen kampen met gevoelens van angst en verdriet. Als ondersteuning om daarover te kunnen praten, is het idee ontstaan om een boekje te maken: een rijk geïllustreerde fabel voor jong en oud. Aandacht en mentale ondersteuning is heel belangrijk in een zware periode en contact met lotgenoten biedt troost. In het dierenverhaal wordt de bijzondere en belangrijke toegevoegde waarde van een logeerhuis dichtbij het ziekenhuis omschreven.

Het boekje is zowel toegankelijk voor kinderen als – door de onderliggende levenslessen in het verhaal – ook voor volwassenen. De productie van het boekje is volledig gefinancierd door fondsen en bedrijven, waaronder Stichting Daniel van der Vorm, zodat de opbrengst ten goede kan komen aan Familiehuis Daniel den Hoed. In het Familiehuis vinden (familieleden van) oncologiepatiënten tijdens de zware periode van ziekte en behandeling een liefdevol ‘tweede thuis’ dichtbij het ziekenhuis.

Via www.familiehuis.nl en de social media kanalen van Familiehuis Daniel den Hoed volgt binnenkort een link naar de bestelpagina.