Goede doelen

Stichting Daniel van der Vorm heeft sinds haar oprichting verschillende goede doelen in de regio Groot Rotterdam financieel ondersteund. Hieronder vindt u een overzicht.

Tech2DO – Stichting TechNet Voorne-Putten

Op 3 t/m 5 oktober 2017 zal in de sporthal Olympia in Spijkenisse voor de vierde maal het techniekevenement Tech2Do plaats gaan vinden voor ca. 1200 basisschoolleerlingen uit de regio Voorne-Putten Rozenburg. Het evenement is een initiatief van de Stichting TechNet Voorne-Putten, een samenwerkingsverband van het onderwijs, technische ondernemingen en de overheden/gemeenten (de 3O’s) in de regio Voorne-Putten Rozenburg plus een groot aantal sponsoren. De stichting heeft tot doel om jongeren te interesseren voor techniek, hen aan te moedigen en te inspireren om een technische opleiding te volgen en later een carrière in de techniek te ambiëren. De behoefte aan technisch opgeleide jongeren is, zeker ook in de regio Voorne-Putten Rozenburg groot! Onze website: www.technetvoorneputten.nl

Het techniekevent Tech2Do valt op door de strakke en gemotiveerde organisatie van vertegenwoordigers van bedrijfsleven en onderwijs én het enthousiasme van alle deelnemers.
Op een aantal techniekpleinen (Wonen en Vervoer, Materialen, Electro & Installatie, Proces- en energie en in de zgn. Technobiel) maken de leerlingen, kennis met de veelzijdigheid van en mogelijkheden in techniek. Geboeid en gefascineerd gaan de kinderen ademloos aan de slag met allerlei technische opdrachten. Fantastisch om het enthousiasme en de dynamiek te ervaren als ruim 200 mensen tegelijkertijd intensief met techniekactiviteiten bezig zijn.
Het evenement wordt bemand door jong en “oud”: de basisschoolleerlingen worden op zgn. Techniekpleinen opgevangen en begeleid door vmbo leerlingen. Voor de overall ondersteuning word een beroep gedaan op leerlingen en stagiaires van het (v)mbo (beveiliging/EHBO, catering en op- en afbouw). We vullen dat aan met deskundige leiding van docenten en werknemers van de bedrijven. Het event is niet commercieel; techniek beleven en ervaren staat voorop!
Voor ons is gebleken: hét recept voor een succesvol event.
De gemeenten, bedrijven en scholen op Voorne-Putten en Rozenburg ondersteunen en ondersteunen dit initiatief van harte. Alle groepen 7 van het primair onderwijs in de regio VPR kunnen zich klassikaal aanmelden voor het event. Op woensdagmiddag 4 oktober is er bovendien een openstelling voor leerlingen van het basisonderwijs (m.n. bovenbouw), hun ouders en andere belangstellenden. Zij zijn op deze middag van harte welkom zonder aanmelding.

Het belooft weer een mooie, leerzame en actieve happening te worden.

Ongetwijfeld zitten er toekomstige werknemers voor de technische branche in de regio Groot-Rotterdam bij, die hier getriggerd worden om voor een technische richting te kiezen. Er is in onze regio veel behoefte aan technische werknemers, waardoor het toekomstperspectief (kans op werk) positief is. De Stichting TechNet Voorne-Putten wil de vijver vullen met “technische” vissen!
Voor informatie en beeldmateriaal over Tech2Do kunt u de volgende link volgen: http://technetvoorneputten.nl/tech2do.html