Goede doelen

Stichting Daniel van der Vorm heeft sinds haar oprichting verschillende goede doelen in de regio Groot Rotterdam financieel ondersteund. Hieronder vindt u een overzicht.

Stichting Vier het leven

Mensen die een hoge leeftijd bereiken, zitten veelal thuis. Deze kwetsbare situatie heeft negatieve gevolgen voor de gezondheid, de vitaliteit en het welzijn van ouderen. Ouderen ervaren onder andere door verminderde mobiliteit, gevoel van onveiligheid en geen netwerk een hoge drempel om er op uit te gaan. Zij verliezen daardoor gaandeweg het contact met anderen, met de maatschappij, met het leven. Stichting Vier het Leven zet zich in om die verbinding te herstellen en te behouden. Vier het Leven doet dit door het wegnemen van de drempels die ouderen tegenhouden om uit te gaan.

 

De stichting is een goede doelen organisatie waarbij vrijwilligers het netwerk van ouderen in een kwetsbare situatie vergroten, door ze mee uit te nemen naar musea, film, concert- en theatervoorstellingen. Door deelname aan de activiteiten ontstaan nieuwe ontmoetingen en vriendschappen tussen mensen. Zij hebben een nieuwe belevenis om naar uit te kijken en nog lang van na te genieten. Gevoelens van eenzaamheid en kwetsbaarheid verminderen. De ouderen kunnen weer mee doen en voelen zich gezonder. Voor meer informatie over Vier het Leven verwijzen wij u graag naar hun site: www.4hetleven.nl