Goede doelen

Stichting Daniel van der Vorm heeft sinds haar oprichting verschillende goede doelen in de regio Groot Rotterdam financieel ondersteund. Hieronder vindt u een overzicht.

Stichting BRICKS

BRICKS is een stichting met als doelstelling: “bouwen aan sterke gezinnen.” BRICKS is ontstaan vanuit een bewonersinitiatief in de Rotterdamse wijk Spangen; de SpelletjesClub voor kinderen in de basisschoolleeftijd. Dit initiatief voorzag duidelijk in een vraag, aangezien de club binnen korte tijd enorm groeide. Een plek waar kinderen, ouders en gezinnen samen kunnen optrekken, plezier maken en van elkaar leren werd al snel de droom. Zo zag stichting BRICKS in 2014 het licht. De afgelopen jaren is de stichting gegroeid en organiseren we nog steeds de SpelletjesClub, maar ook kookclubs voor het hele gezin, Moeder&Dochteractiviteiten, pleinfeesten, vakantieactiviteiten voor het hele gezin en meer.

De activiteiten hebben tot doel dat kinderen kunnen groeien als persoon, zich kunnen ontwikkelen, maar ook gewoon even kind kunnen zijn! We willen met ouders oplopen in het, soms ingewikkelde, proces van opvoeden en een netwerk vormen waarin gezinnen samen kunnen optrekken.

Met de donatie van Stichting Daniel v/d Vorm hopen we komende periode verder te kunnen bouwen aan onze gezinsactiviteiten, zoals de Moeder&Dochteractiviteiten en de vakantieactiviteiten voor het hele gezin.

Meer over stichting BRICKS, onze activiteiten en missie is te vinden op www.stichtingbricks.nl. Ook is BRICKS op Facebook activief.