Donderdag Bijzonderdag & Vrijdag Xtra Bijzonderdag

Kinderpret in de schoolvakanties!

Donderdag Bijzonderdag & Vrijdag Xtra Bijzonderdag zijn projecten voor kinderen uit Rotterdam, die om diverse redenen niet op vakantie kunnen. Om deze kinderen een leuke vakantie te bezorgen organiseren wij in elke schoolvakantie uitstapjes voor hen in Rotterdam en
omgeving. Wij zorgen voor een afwisselend programma wat bestaat uit creatieve, sportieve, educatieve maar vooral uit gezellige en leuke activiteiten passend bij de interesse- en
belevingswereld van de kinderen. Op donderdag voor kinderen (6 t/m 10 jaar) en op vrijdag voor tieners (11 t/m 14 jaar). De activiteiten variëren van oefenen in de circusschool tot stoere dingen als kangoojumpen of steilewandklimmen. Maar ook de jonge kinderen bieden we een gevarieerd aanbod: een bezoekje aan een speeltuin of het jeugdtheater, cakejes versieren of met z’n allen schaatsen.

Door Donderdag Bijzonderdag verbeteren de sociale vaardigheden van de deelnemende
kinderen en de positieve ervaringen voorkomen sociale uitsluiting en het hieruit voort-
vloeiende pestgedrag.  De kinderen hebben na de vakantie op school ook een verhaal over hun vakantie te vertellen. Onze activiteiten helpen deze kinderen weer mee te laten doen net als alle andere kinderen.

‘Wauw! Kijk! Het strand en de zee! Ik heb nog nooit de zee in het echt gezien! Dit is zo leuk!’
Reactie kind (9 jaar).

We zijn dankbaar voor de groep vrijwilligers die meegaat als begeleider en deze kinderen een blijvende en positieve herinnering meegeeft!

Kijk voor meer informatie op de website: http://www.samen010.nl/projecten/alle-projecten/donderdag-bijzonderdag/