Stichting CultuurWerkplaats Tarwewijk 2017

CultuurWerkplaats Tarwewijk (CWT) is een huiskamer annex werkplaats voor ontmoeting en educatie. CWT is gevestigd in de Millinxbuurt te Rotterdam en wordt gerund door wijkbewoners van verschillende afkomst en achtergrond.
Onder de naam ‘Cultuur ontmoet Natuur’ bieden wij gedurende vijf maanden op de woensdagmiddag voor de kinderen van de Tarwewijk workshops en een vijftal excursies aan’.
De workshops vinden plaats in ons atelier en onze avontuurlijke tuin van driekwart hectare.
Door de combinatie van cultuureducatie / kunstzinnige vorming enerzijds, en natuureducatieve anderzijds willen wij een krachtige en positieve impuls geven aan cultuur- en natuurbeleving in de wijk.
Het project wordt geleid door een groep allochtone moeders en een kunstdocent. De moeders van de deelnemende kinderen helpen actief mee tijdens de workshops waardoor zij gaandeweg ook kennis en ervaring opdoen op het vlak van opvoeding van hun kinderen.
Maandelijks organiseren wij een excursie voor de kinderen en hun moeders naar een natuurgebied en verschillende natuur- en kunstmusea.

Inmiddels loopt het project twee maanden en hebben we workshops gedaan rond insecten en vlinders, hebben we hutjes gebouwd van wilgentenen en een wormenbak gemaakt. Voor de excursies hebben we een bezoek gebracht aan het Natuurhistorisch Museum Rotterdam en hebben we deelgenomen aan een theater-natuurproject op het Van Brienenoordeiland.

Info: www.cultuurwerkplaatstarwewijk.nl

Stichting Maas theater en dans Theater na de Dam

“De honden lusten er geen brood van” (10+)

Locatietheater van Maas theater en dans in het kader van Theater na de Dam

De voorstelling

Op 4 en 5 mei presenteert Maas theater en dans de voorstelling ‘De honden lusten er geen brood van’ in het kader van Theater na de Dam. Vier jonge theatermakers werken met ruim dertig kinderen en jongeren tussen 7 en 17 jaar aan een voorstelling over het leven tijdens de Tweede Wereldoorlog.

In maart spraken de kinderen met Rotterdammers die jong waren tijdens de oorlog. Deze bijzondere ontmoetingen tussen jong en oud vormen de basis van verschillende scènes en installaties die op 4 en 5 mei te zien zijn tijdens een unieke theatrale route in en rondom Maaspodium.

Daarbij staan verhalen rondom de zintuigen centraal: Hoe ruiken gekookte suikerbieten? Wat zie je als de bommen vallen? Hoe klinkt het zingen van de soldaten? Hoe voelt lopen naar het noorden op blote voeten? En hoe smaakt een bord gebakken aardappelschillen?

Bijdrage Stichting Daniel van der Vorm

Dankzij de bijdrage van Stichting Daniel van der Vorm kan Maas op professioneel niveau werken met een grote groep kinderen. Maar liefst vier makers werken na het vooronderzoek een week lang intensief met de kinderen aan het materiaal uit de interviews met de ouderen. We hebben hierbij bewust gekozen voor twee ervaren- en twee net afgestudeerde makers, zodat ook zij van elkaar kunnen leren. Het is op deze manier niet alleen een project waarmee we het herdenken voor kinderen extra betekenis willen geven, maar ook een project waarmee we nieuwe talenten de kans geven zich verder te ontwikkelen.

Meer over Theater na de Dam

Op de avond van de Nationale Dodenherdenking op 4 mei om 21.00 uur zetten theatermakers en artiesten in heel Nederland zich in om deze dag van extra betekenis te voorzien. Tijdens de achtste editie van Theater Na de Dam spelen gelijktijdig zo’n tachtig voorstellingen die ieder op hun eigen manier betrekking hebben op de Tweede Wereldoorlog.

Meer informatie en kaarten voor de voorstelling: www.maastd.nl

Meer informatie over Theater na de Dam: www.theaternadedam.nl

 

Singeldingen

Singeldingen is negen zomers geleden begonnen, als een initiatief van een kleine groep betrokken bewoners. Zij maakten een plek voor ontspanning en ontmoeting in het Heemraadspark – een groene oase tussen de wijken Middelland en het Nieuwe Westen in Rotterdam.

Buurtbewoners maken van Singeldingen voor anderen en zichzelf de plek om te ontspannen, ontmoeten, creatief te zijn, uit te wisselen, te bouwen, kennis op te doen. Door hun kennis en kunde te delen, en hun kwaliteiten aan te bieden bij Singeldingen zijn ze betekenisvol voor de buren en de buurt. Singeldingen is een fijne plek om anderen te ontmoeten en samen te zijn en dingen te doen. In de periode dat Singeldingen het park bewoont, ontstaan er verbindingen die na Singeldingen door de bewoners in stand worden gehouden en het volgende seizoen weer worden verstevigd. Zo groeien de wortels verder de wijk door en vormen een steeds groter wordend netwerk van creativiteit en buurzaamheid.

Het programma loopt van 3 mei tot 9 juli en is te vinden op onze website www.singeldingen.nl en op Facebook.”

Werkplaats Walhalla – stichting Theater op Katendrecht

Stichting Theater op Katendrecht, beter bekend als Theater Walhalla, gaat in 2018 een kleinschalig productiehuis starten onder de naam Werkplaats Walhalla. Het productiehuis wordt gevestigd in de oude gymzaal van de Tolhuisschool op Katendrecht, de thuisbasis van Theater en Kantine Walhalla. Het pand wordt gehuurd van de gemeente Rotterdam.

Voor de inrichting van de werkplaats zoals licht, geluid, gordijnen, tribune en diverse theater technische voorzieningen is een beroep gedaan op diverse fondsen waaronder het Daniel van der Vorm fonds.

Werkplaats Walhalla wordt  opgericht naar aanleiding van een steeds groeiende vraag aan het adres van Theater Walhalla van artiesten om ondersteuning op productioneel, financieel of facilitair gebied. Ook het uitbreiden van de Rotterdamse podiumketen met een nieuwe kleine zaal en het versterken van de mate waarin Rotterdam veelbelovende makers en producties kan behouden voor de stad zijn zwaarwegende argumenten voor Theater Walhalla. In de Werkplaats wil Theater Walhalla een plek creëren voor talentontwikkeling, door jonge en veelbelovende theatermakers een plaats te geven waar zij hun voorstellingen kunnen maken in een goed geoutilleerde omgeving. Theater Walhalla adviseert makers en verbindt hen met het grote netwerk dat de organisatie heeft opgebouwd in de tien jaar dat Walhalla bestaat.

Ter ondersteuning van de nieuwe talenten zal Werkplaats Walhalla gerund worden door de reeds bestaande groep vaste vrijwilligers van Theater Walhalla maar er worden ook nieuwe vrijwilligers gezocht die zich specifiek zullen richten op de het doen van vrijwilligerswerk in Werkplaats Walhalla. Zij worden daarbij ondersteund door de professionele staf van Theater en zullen samenwerken met stagiaires van de diverse theateropleidingen voor theatertechniek zoals de MBO-theaterschool en het Grafisch Lyceum.

Kinderprogrammering 2017 – Studio de Bakkerij

Studio de Bakkerij is de culturele huiskamer van Rotterdam-Noord, een plek waar mensen van verschillende culturele, sociale en economische achtergronden elkaar ontmoeten, in gesprek komen, samenwerken, en op wijkniveau verschil kunnen maken. Wij verbinden onze bezoekers door middel van theater- en taalbeleving met elkaar, en dragen zo bij aan meer sociale cohesie in de wijk. Het succes van Studio de Bakkerij is voor een groot deel te danken aan onze kinderprogrammering. Rotterdam-Noord, de plek waar wij gevestigd zijn, is een wijk waar veel jonge gezinnen wonen. Door goed te luisteren naar hen, en door samenwerkingen aan te gaan met partnerorganisaties in de wijk, laten we een grote groep ouders en kinderen kennis maken met taal en cultuur, en met elkaar.

Mede met de steun van de Daniel van der Vorm Stichting breiden we in 2017 onze kinderprogrammering uit met meer aanbod speciaal voor kleuters, en met voorleesochtenden speciaal voor wijkbewoners met een taalachterstand. Ook zetten we nóg sterker in op de actieve betrokkenheid en interactie van kinderen en (groot)ouders. Dit doen we bijvoorbeeld door aansluitende workshops en activiteiten te organiseren op onze voorstellingen, maar ook door een wijkpanel op te zetten, dat als klankbord dient voor onze plannen. Ten slotte experimenteren we, onder andere voor het Krentenbollenfestival dat plaatsvindt in oktober 2017, met meertalige PR.

 

Meer informatie en onze volledige programmering vindt u op:

www.studiodebakkerij.nl

 

Donderdag Bijzonderdag & Vrijdag Xtra Bijzonderdag Kinderpret in de schoolvakanties!

Rotterdam is de stad met de meeste  kinderen die in een bijstandsgezin opgroeien. Juist voor deze kinderen die niet op vakantie kunnen, doet Samen 010 iets extra’s in de schoolvakanties door middel van het project Donderdag Bijzonderdag en Vrijdag Xtra Bijzonderdag. Mede dankzij de bijdrage van Daniel van de Vorm kunnen we voor deze kinderen weer creatieve, sportieve, educatieve maar vooral gezellige en leuke activiteiten organiseren!

Donderdag Bijzonderdag & Vrijdag Xtra Bijzonderdag is een project voor kinderen, die om diverse redenen, niet op vakantie kunnen. Zij komen uit diverse wijken van de stad. Het kan gaan om kinderen uit éénoudergezinnen; kinderen die in een vluchtelingensituatie zitten of illegaal zijn; wiens ouders kampen met schulden of in armoede verkeren; of een thuissituatie hebben, waar ouders door omstandigheden niet in staat zijn zelf activiteiten te organiseren.

Om deze kinderen een leuke vakantie te bezorgen organiseren wij in elke schoolvakantie uitstapjes voor hen. Op donderdag voor kinderen (6 t/m 10 jaar) en op vrijdag voor tieners
(11 t/m 14 jaar). Wij zorgen voor een afwisselend programma passend bij hun interesse- en belevingswereld. Zoals survivallen in Outdoor Valley, dagje Blijdorp, leren ijshockeyen op de schaatsbaan, zelf pannenkoeken bakken bij de Pannenkoek en talenten ontdekken bij een circusschool.

Het afgelopen jaar hebben 30 kinderen en 15 tieners deelgenomen. Het is geweldig om te zien hoe de kinderen genieten van activiteiten die ze nog niet eerder hebben ondernomen en hun zelfvertrouwen groeit door het opdoen van nieuwe ervaringen. We zijn dankbaar voor de groep vrijwilligers die meegaan als begeleider en deze kinderen een blijvende en
positieve herinnering meegeven!

http://www.samen010.nl/projecten/samen-010-projecten/donderdag-bijzonderdag/

Streven doet Herleven

De Vereniging Streven doet Herleven werd opgericht in februari 1952.

In 2017 gaan wij dus ons 65-jarig bestaan vieren.

 

Op zondag 7 mei 2017 organiseren wij weer de feestelijke voorlichtingsdag

in Monuta Memoriam aan de Langenhorst in Rotterdam/Zuid.

In deze, voor onze doelgroep zeer geschikte lokatie, zijn wij voor de 8e keer te gast.

Met ruim 250 gasten, Rijnmonders met een lichamelijke beperking en hulpbehoevende ouderen,

waarvan ca 40 in een rolstoel en evenveel met een rollator,

30 vrijwillige begeleiders, levende muziek, een shantykoor, een bekende Nederlandse artiest, 

voorlichtingsmateriaal op financieel en sociaal gebied, koffie met gebak,

bingo met hapjes en drankjes en als

finale een heus lopend/rollend buffet brengen wij die dag door.

Uitgebreide hulp van het Rotterdamse Rode Kruis en de Rotterdamse Mobiliteit Centrale,

vrijwilligers van Monuta en van Streven doet Herleven.

Tevens organiseren wij in september nog een vaartocht met het

ms MARLINA van Rederij Fortuna in Spijkenisse.

Onze gasten betalen een kleine bijdrage en voor het restant vertrouwen wij op 

van ondersteuning van Nederlandse Fondsen.

De dankbaarheid van onze gasten lezen wij af van hun gezichten wanneer

ruim 250 “lachebekkies” na afloop weer opgeladen naar huis gaan.

Onze dank gaat uit naar Stichting Daniel van der Vorm voor haar

geldelijke ondersteuning.