Stichting Non-foodbank Maassluis

De kinderen van 4 tot 14 jaar van de voedselbank in Maassluis krijgen op vrijdag 16 juli een vakantierugzak uitgereikt. Een rugzak die zij mogen vullen met speelgoed en wat lekkers. De aanschaf van het speelgoed is mede door Stichting Daniel van der Vorm mogelijk gemaakt. De kinderen mogen zelf kiezen uit het uitgestalde speelgoed. Juist voor hun is het fijn om tijdens de vakantie met nieuw speelgoed te kunnen spelen, speelgoed dat zijzelf hebben kunnen kiezen. De kinderen kunnen door omstandigheden niet op vakantie en juist voor hun is het fijn als er toch iets leuks in de vakantie gebeurt. Iets om op terug te kijken, iets dat je vol trots aan anderen kunt laten zien.

www.voedselbankmaassluis.nl

Stichting Cultuur is voor Iedereen!

Basisschoolleerlingen uit de kring rond Rotterdam-West tot Vlaardingen-Oost gaan aan de slag met het thema van de Kinderboekenweek 2021: ‘Worden wat je wil’. Dit door lessen schrijfvaardigheid en uitdrukkingsvaardigheid d.m.v. schrijf- en zangworkshops.

‘Worden wat je wil’ is een wedstrijd voor de beste verhalen gecombineerd met zangoptredens voor in het totaal 160 jongeren. De leerlingen krijgen een kennismaking met het fenomeen Kinderboekenweek en met verschillende aspecten van de Nederlandse taal. Het doel hiervan is dat leerlingen bekend raken met het thema en werken aan het verbeteren van de uitdrukkingsvaardigheid in de Nederlandse taal. De focus ligt hierbij enerzijds op het nadenken over het thema ‘worden wat je wil’ en anderzijds op het verbeteren van schriftelijke vaardigheden. Praktisch krijgt dit vorm door schrijfvaardigheidsoefeningen die samen een serie vormen, waarin verhalen vorm krijgen over het thema.

Daarnaast zijn er zanglessen voor de leerlingen die daarvoor gekozen hebben met hetzelfde thema, waarin tekstanalyse en presentatie een prominente rol krijgen. Het project loopt van 15 september 2021 tot eind oktober 2021 op diverse scholen en een huiswerkbegeleidinglocatie. Stichting Daniel van der Vorm is medefinancier om dit project te realiseren met een substantiële bijdrage.

Stichting Fair Chance

Stichting Fair Chance is een lokaal werkende non-profit organisatie uit Krimpen aan den IJssel, opgericht op 24 september 2008. Wij richten ons op kinderen uit gezinnen in achterstandsituaties en organiseren ieder jaar diverse leuke activiteiten (kermis, pretpark, sporten, Sinterklaasfeest, kerstpakketten etc.), waardoor ook deze kinderen iets hebben om naar uit te kijken, op terug te kijken en over te vertellen op school.

Ook dit jaar willen we in de zomervakantie weer met de gezinnen naar een pretpark. Gezien de moeizame financiële situatie van Blijdorp zal mogelijk nogmaals voor deze bestemming worden gekozen. De keuze is op dit moment echter nog niet gemaakt. Naar verwachting zullen er dit jaar ca. 250 deelnemers aan dit evenement zijn. Wij zorgen dan weer voor het vervoer per touringcar.

Wij – en onze doelgroep – zien er erg naar uit om de familiedag gezamenlijk te beleven. Mocht de coronasituatie dit onverhoopt niet toelaten, dan zullen wij opnieuw een alternatieve methode zoeken.

Wij kunnen onze evenementen zonder sponsors onmogelijk uitvoeren. Wij danken de Daniel van der Vorm Stichting dan ook voor het mogelijk maken van deze prachtige familiedag!

https://www.fairchance-krimpen.nl

Stichting het Babyhuis

Het Babyhuis biedt opvang, behandeling en begeleiding aan kwetsbare moeders die tijdelijk niet zelf voor hun baby kunnen zorgen. Daarmee voorkomt zij onnodige uithuisplaatsing. 

Dankzij de fantastische bijdrage kan het Babyhuis haar 24 uurs zorg aan moeders en pasgeboren baby’s voortzetten in het Babyhuis Schiedam. Het geld wordt besteed aan het Corona Noodplan voor vrijwilligers. Helaas duurt de Covid-19 periode voort en is het noodzaak het beleid daarop aan te passen. Voor 2021 betekent dit dat we meer vrijwilligers aan gaan nemen, voor het moment dat een vrijwilliger afzegt omdat zij verschijnselen heeft of iemand uit de directe omgeving kent met verschijnselen. Begin dit jaar wordt een extra vrijwilligers invalpool opgezet. Dit is nodig om de continuïteit van zorg te kunnen garanderen door de uitval die ontstaat door de coronacrisis. Het Babyhuis werkt met kwetsbare moeders en baby’s, dus moet uitermate voorzichtig zijn.

Hoe wordt het geld besteed en welke acties volgen er? Via een social media campagne en door te adverteren via lokale media vindt de werving van 15 vrijwilligers plaats. Daarna vindt de selectie van vrijwilligers plaats. Vervolgens zullen de vrijwilligers het trainingsprogramma volgen en gaan zij van start. Vrijwilligers zijn het warme hart van de organisatie. Zij helpen de moeders weer in hun kracht te zetten met liefde, respect, vertrouwen en geduld. Opdat zij na een tijdsbestek van 6 maanden, weer zelfstandig voor hun baby kunnen zorgen. Daarmee voorkomt het Babyhuis onnodige uithuisplaatsing.

Stichting Move

Stichting Move streeft naar meer gelijkwaardigheid en inclusiviteit in de Nederlandse maatschappij. Wij zetten ons in voor kinderen en jongeren van 10 tot 16 jaar die minder kansen krijgen dan hun leeftijdsgenoten. In een doorlopende leerlijn van maatschappelijke projecten ontdekken zij samen met studentvrijwilligers hun talenten en welke waardevolle positie zij in de samenleving kunnen innemen op basis van die talenten.

Dankzij de bijdrage van Daniel van der Vorm Stichting kunnen wij in 2021 vijf betekenisvolle Move-projecten van onze maatschappelijke leerlijn uitvoeren in Rotterdam. De bijdrage gaat besteed worden aan een basisschoolproject met een groep 7 of een groep 8 van een school uit een kwetsbare wijk. In dit project komen kinderen en studenten in 4 tot 6 maanden in actie voor de buurt. Ze organiseren bijvoorbeeld samen een sportdag, gaan eten met eenzame ouderen of maken een muurschildering om de wijk op te vrolijken. Daarnaast gaan wij twee Move in 1 dag-projecten en twee Move your world-uitvoeringen doen. De Move in 1 dag-projecten – waarin kinderen en studenten in één dag in actie komen voor een ander – zullen uitgevoerd worden in samenwerking met buurthuizen, welzijnswerk en/of bso’s. De Move your world-uitvoeringen zullen uitgevoerd worden in samenwerking met middelbare scholen. Met Move your world bereiken we vmbo-leerlingen in de leeftijd van 12 tot 14 jaar. Met de hulp van studentvrijwilligers bedenken zij een actie voor een ander en voeren zij deze zelfstandig uit. Voorbeelden zijn: ouderen helpen hoe een smartphone werkt of kaartjes langsbrengen in een ziekenhuis. Met deze vijf Move-projecten komen zo’n 90 kinderen en jongeren in actie voor de wijk en doen zo’n 15 studentvrijwilligers iets terug voor hun studentenstad!

Wil je meer weten over stichting Move? Neem dan een kijkje op onze website www.stichtingmove.nl of stuur een mail naar rotterdam@stichtingmove.nl.

Stichting Halte Zomervilla

Dream it, wish it, do it! Dat is het motto van stichting Halte Zomervilla die in 2019 een woon- en logeerhuis realiseerde voor jongeren met ernstige meervoudige beperkingen (EMB). De ouders van deze kinderen namen het initiatief hiertoe, omdat nergens in de Hoeksche Waard en omstreken een plek is waar deze kwetsbare kinderen de zorg krijgen die de ouders wensen. Een droomhuis waarin voldoende aandacht, tijd en kennis is om vijftien jongeren optimaal te begeleiden.

De stichting heeft een voormalig kerkgebouw omgebouwd tot een geschikte woning. De kerk had echter geen tuin. Het huidige voorterrein dat nu bestaat uit parkeerplaatsen en een ruime ingang waar tientallen fietsen gestald kunnen worden, is ruim genoeg om een groot en veilig terras en tuin aan te leggen, zodat de bewoners ook in de zomer een fijne plek hebben. De achtertuin is geheel besloten en schaduwrijk, maar kan heel goed worden ingericht als speel- en belevingsplaats. Tevens is de achtertuin straks een plek waar ouders en hun kinderen als gezin samen kunnen zijn en privacy kunnen hebben.

Dankzij de genereuze bijdrage van de Daniel van der Vorm Stichting zijn wij in staat om niet alleen een wip voor minder validen en een belevingsportaal te kopen, we kunnen ook de aanleg van het volledig rolstoeltoegankelijke terras eronder hiervan betalen. Daar zijn we ontzettend blij mee. Mede dankzij jullie kunnen we de droomtuin voor onze jongeren realiseren.

Stichting de Zoek naar Schittering

Stichting de Zoek naar Schittering wil met poëzie plekken in de openbare ruimte verfraaien en taalplezier uitdragen. In de wijk Hordijkerveld in IJsselmonde, Rotterdam realiseert stichting de Zoek naar Schittering samen met kunstenaar Ricardo van Zwol  gevelgedichten in combinatie met muurschilderingen aan de Emelissedijk. Daarbij betrekken we bewoners door hun ideeën en poëzie te gebruiken.

Bewoners uit Hordijkerveld worden opgeroepen een eigen gedicht in te sturen voor op een gevel in hun wijk; een tip te geven voor een ander, bestaand gedicht dat zij mooi vinden óf een onderwerp in te dienen voor het gevelgedicht dat ze bij hen, de straat en de wijk vinden passen. Tot 18 oktober 2020 kunnen de Hordijkervelders hun onderwerpen, eigen gedicht of tip insturen via mijntip@gevelgedicht.nl.
Het eerste gevelgedicht wordt geselecteerd uit door bewoners van Hordijkerveld ingezonden gedichten. Het tweede gevelgedicht, waar Stichting Daniel van der Vorm aan bijdraagt, wordt op basis van de onderwerpen van bewoners geschreven door de dichter Joz Knoop uit IJsselmonde. Als we erin slagen voldoende fondsen te werven realiseren we een derde gevel met een gedicht van een ‘getipt gedicht’ door bewoners.  Ricardo van Zwol (R75, Studio voor Kunstwerk) ontwerpt de muurschilderingen op basis van deze ideeën en gedichten van de bewoners. Om hen te helpen een eigen (gevel)gedicht te schrijven is er voor jongeren van 12 tot en met  18 jaar op dinsdag 6 oktober een poëzie workshop door Nabil Thkidousset en de Jeffrey de Ruijter, beiden schrijver, verhalenverteller en spoken word artist / dichter. Uitvoering aan de gevels in het project Gevelgedichten Hordijkerveld is gepland eind oktober en november, als de weersomstandigheden het toelaten, en anders in voorjaar 2021.

Meer informatie vindt u op www.hordijkerveld.gevelgedicht.nl

Volg het project ook via @dezoeknaarschittering op facebook en instagram.

Buitenplaats Brienenoord

Summercamp for a day

Van maandag 24 augustus tot en met zaterdag 29 augustus 2020 organiseren we elke dag op het Eiland Van Brienenoord een Summercamp for a day ovoor kinderen van 8 tot en met 12 jaar die normaal gesproken niet op vakantie gaan i.s.m. vijf partners die door het jaar heen kinderactiviteiten organiseren in verschillende wijken van Rotterdam. Elke dag gaan 50 kinderen voor een dag naar het eiland van Brienenoord en vieren ze daar een dag kamp rond Buitenplaats Brienenoord en op het eiland. De kinderen worden met busvervoer gehaald en gebracht van en naar hun eigen wijk. Het thema van het kamp is DE TOEKOMST.

Missie Buitenplaats Brienenoord

Buitenplaats Brienenoord is een denk, speel- en werkplaats voor alle leeftijden over de toekomst. Geen toekomst zonder verleden en daarom willen we recht doen aan deze plek op het eiland door elke zomer (startend vanaf deze zomer) weer zomerkampen te organiseren voor de stadsjeugd. Vanuit de gedachte dat ieder kind recht heeft op een vakantiebeleving en het ervaren van een gevoel van vrijheid. Of zoals mevrouw Hager, directeur van de Arend en de Zeemeeuw het in de jaren ‘50 zo mooi zei: “Als u denkt dat de legitimatie van ons werk is gelegen in de activiteiten die wij aanbieden, dan heeft u het mis. Onze legitimatie is dat wij een plek bieden waar jonge mensen welkom zijn, zich welkom voelen en in dialoog met anderen zichzelf kunnen ontwikkelen.”

Onze missie is om kinderen vrijheid te laten ervaren in de natuur en te laten ontdekken dat zij zelf kunnen vormgeven en meedenken over de toekomst: hoe hun eigen leven, de stad en misschien zelfs de wereld er in de toekomst uit gaat zien.

Stichting Podiumbeesten Overschie

Podiumbeesten Overschie bestaat inmiddels al sinds 2016 en heeft één belangrijke missie: wij willen theaterles toegankelijk maken voor ieder kind in een relatief arme wijk als Overschie. Daarom vragen wij slechts 1 euro per les. De lessen worden gegeven door professioneel dramadocenten. Deze docenten hebben niet alleen oog voor diverse speltechnieken, maar leren kinderen ook alles over samenwerking en zelfexpressie.  Dankzij een bijdrage van Stichting Daniel van der Vorm en andere subsidieverstrekkers kunnen wij weer starten met een nieuw seizoen theaterlessen (van september 2020 tot en met mei 2021). Zo’n 110 kinderen tussen de 4 en 12 jaar uit Overschie volgen wekelijks deze lessen en sluiten het seizoen af met een mooie eindvoorstelling.

Samenwerkingsverbanden binnen de wijk
Wij zijn altijd op zoek naar samenwerkingsverbanden binnen de wijk. Podiumbeesten is te vinden op diverse festivals in Overschie en werkt nauw samen met diverse organisaties. Twee mooie initiatieven zijn de jaarlijkse voorstelling in woonzorglocatie Den Hoogenban en de theaterworkshop tijdens Serve the City in de grote kerk. Hier komen jong en oud samen en dat blijkt een gouden combinatie!

Wil je meer weten? Kijk dan op www.podiumbeestenoverschie.nl of stuur een mailtje naar info@podiumbeesten.nl. Op Facebook en Instagram zijn wij te vinden via Podiumbeesten Overschie.

Stichting Fair Chance Krimpen

Stichting Fair Chance is in 2008 opgericht met als doelstelling ‘het organiseren van diverse activiteiten voor kinderen in achterstandssituaties in Krimpen aan den IJssel’. Inmiddels voert de organisatie jaarlijks minimaal 6 projecten uit.

Jaarlijks wordt in de zomervakantie een zomeruitje georganiseerd. In 2018 bestond de stichting 10 jaar. Ter gelegenheid van het jubileum werd het uitje uitgebreid van “kinderen uit de doelgroep met 1 begeleider” naar een familiedag, waarbij – naast de kinderen in de beoogde leeftijdsgroep – ook de broers en zussen buiten deze categorie en beide ouders of verzorgers mee mogen. Het gaat dan jaarlijks om 200 tot 250 personen. Deze familiedag is zo goed ontvangen, dat het bestuur besloten heeft hier een jaarlijkse traditie van te maken.

Dit jaar is gekozen voor Beekse Bergen. Naar verwachting zullen maximaal 250 personen hiervan gebruik maken. Stichting Fair Chance verzorgt tevens het vervoer per touringcar en iedereen krijgt een lunchvergoeding. Het bestuur en enkele externe vrijwilligers gaan mee als begeleiders. Met de bijdrage van Stichting Daniel van der Vorm kunnen de entreetickets worden aangekocht. Zonder deze steun zou dit zomeruitje niet mogelijk zijn geweest.