Zonnebloem Groot Schiebroek

Onze deelnemers zijn mensen met een lichamelijke beperking, slecht ter been of rolstoelafhankelijk. Naar een ontmoeting/activiteit gaan, is een hele onderneming voor hen. Bij alle ontmoetingen/activiteiten die we ondernemen worden we ondersteund door vrijwilligers, waaronder ook verpleegkundigen.

Ieder jaar organiseren wij op 5 mei, Bevrijdingsdag, een speciale activiteit, even terug naar vroeger. Onder de deelnemers is er grote belangstelling voor de musical Soldaat van Oranje. De film hebben veel mensen wel gezien, maar de musical niet, maar alleen gaan lukt niet meer. En daar is de Zonnebloem voor, om het onmogelijke, mogelijk maken.

We zijn dan ook ontzettend blij met de toezegging van Stichting Daniel van der Vorm. Hiermee kunnen we een bezoek met onze deelnemers aan de voorstelling Soldaat van Oranje mogelijk maken. Het zal voor hen een bijzondere, unieke ervaring worden en wat zullen ze gaan genieten.

Familiehuis Daniel den Hoed

‘Het Mooiste Huisje van het Bos’: Een fabel om emoties rondom afscheid en verlies bespreekbaar te maken met kinderen.

Ziekte en/of verlies van een (groot)ouder doet mentaal veel met kinderen. In al hun kwetsbaarheid worstelen zij met emoties die vaak lastig bespreekbaar zijn. Niet alleen de patiënt, maar de hele familie lijdt mee in tijden van ziekte. Partners, kinderen, kleinkinderen… allen kampen met gevoelens van angst en verdriet. Als ondersteuning om daarover te kunnen praten, is het idee ontstaan om een boekje te maken: een rijk geïllustreerde fabel voor jong en oud. Aandacht en mentale ondersteuning is heel belangrijk in een zware periode en contact met lotgenoten biedt troost. In het dierenverhaal wordt de bijzondere en belangrijke toegevoegde waarde van een logeerhuis dichtbij het ziekenhuis omschreven.

Het boekje is zowel toegankelijk voor kinderen als – door de onderliggende levenslessen in het verhaal – ook voor volwassenen. De productie van het boekje is volledig gefinancierd door fondsen en bedrijven, waaronder Stichting Daniel van der Vorm, zodat de opbrengst ten goede kan komen aan Familiehuis Daniel den Hoed. In het Familiehuis vinden (familieleden van) oncologiepatiënten tijdens de zware periode van ziekte en behandeling een liefdevol ‘tweede thuis’ dichtbij het ziekenhuis.

Via www.familiehuis.nl en de social media kanalen van Familiehuis Daniel den Hoed volgt binnenkort een link naar de bestelpagina.

Stichting Designable

Stichting Designable biedt kwetsbare jongeren de mogelijkheid om werk te doen dat uitdagend is en voldoening geeft bij het vervaardigen van designobjecten.

“Help mij het zelf doen, leer mij het zelf doen, laat mij het zelf doen”, dit is afkomstig uit het Montessorionderwijs en voor Stichting Designable een krachtige leidraad. Realistische doelen en een goede dosis energie maken het mogelijk om afhankelijkheid om te zetten in (deel) zelfredzaamheid, zodat iedereen met of zonder beperking kan integreren en participeren: op het werk, met collega’s en in de maatschappij.

We maken met foto’s de aanpak visueel herkenbaar en met ingesproken uitleg en instructie ondersteunen we het proces auditief. Zo wordt met de inzet van iPads, de persoonlijke begeleiding van minder groot belang. Dit zal onze jonge medewerkers al snel een gevoel van eigenwaarde en in mindere mate van afhankelijkheid geven.

Dankzij een bijdrage van Stichting Daniel van der Vorm zijn we in staat om het productieproces inzichtelijk te maken op iPads.De iPads zijn voor ons de ‘bouwstenen’ van een leerrijke werkomgeving. Waarmee onze jongeren ‘hoogst eigenwaardig’ kunnen werken, leren en ontwikkelen.

Stichting Peter Faber

De Peter Faber Stichting heeft als missie om (risico)jongeren ‘de switch van destructieve naar creatieve energie te laten maken.’ Eén van de succesvolle projecten van de Peter Faber Stichting is het Educatief programma “Misdaadpreventie in de Dop” (EPJO) welke de stichting samen met de Politie en de Rechtspraak uitvoert. Met EPJO laten we kinderen ervaren wat het betekent om (verkeerde) keuzes in het leven te maken. Samen met de Politie en het Openbaar Ministerie hebben we een prachtige vorm gevonden om dat duidelijk te maken.

Met EPJO richt de Peter Faber Stichting zich op 8ste groepers in het basisonderwijs en jongeren in het middelbaar onderwijs (praktijk en voortgezet onderwijs). We willen met EPJO kinderen en jongeren op een nog kneedbare leeftijd kennis laten maken met Regels, Gezag en Keuzes. Wij willen ze laten inzien dat foute keuzes maken gevolgen heeft voor je toekomst, familie en de slachtoffers die hier de dupe van zijn. Ook besteden we aandacht aan ongewenst gedrag zoals pesten en het effect dat dit kan hebben op anderen.

Wij danken Stichting Daniel van der Vorm voor het beschikbaar stellen van een bijdrage voor de uitvoering van 21 workshops van het educatieve programma ‘Misdaad Preventie In De Dop 2022’ van de Peter Faber Stichting in Schiedam.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze
website https://www.epjo.nl

Stichting Podiumbeesten

Mede dankzij het geld van Stichting Daniel van der Vorm heeft Stichting Podiumbeesten de mogelijkheid om theaterles toegankelijk te maken voor alle kinderen in Overschie. Wij vragen slechts 1 euro per les, zodat gebrek aan financiële middelen geen drempel meer hoeft te zijn. Uit een rapport van Defence for Childeren uit 2016 blijkt namelijk dat Overschie tot een van de armere gebiedsdelen van Nederland behoort. Dit sterkte het bestuur om iets moois in Overschie neer te zetten. Ook vulde Stichting Podiumbeesten een culturele leegte in de wijk op.

Wat bieden wij? Zo’n 100 kinderen van 4 tot 14 jaar uit Overschie krijgen wekelijks 1 of 2 uur les in Cultuurpodium de Lugt In Overschie van twee professionele theaterdocenten. Ons speelseizoen draait van september 2021 tot en met mei 2022 en omvat 33 lessen. Deze worden afgesloten met een eindvoorstelling.

De doelen van stichting Podiumbeesten:
• Deelname aan theaterles mogelijk maken voor alle kinderen uit Overschie.
• Het samenbrengen van verschillende (culturele)achtergronden.
• Verbindingen leggen tussen verschillende bewoners(groepen) uit Overschie.
• Het aanbieden (en ontwikkelen) van een professioneel lespakket in theater voor
kinderen tot en met 14 jaar uit Rotterdam Overschie.
• Bevorderen van de persoonlijke ontwikkeling van kinderen.
• Betrokkenheid bij de samenleving door cultuuroverdracht.
Wij streven naast het geven van theaterles naar (culturele) verbinding, inclusie, integratie en samenwerking in de wijk.

Als u meer wilt weten over ons kijk dan vooral op:
www.podiumbeestenoverschie.nl of op facebook (podiumbeesten Overschie) of instagram (podiumbeesten Overschie)

Stichting Vakantieweken

Ons kinderkamp is bedoeld voor kinderen die op de basisschool zitten en die niet op vakantie gaan. De kinderen komen uit de aandachtswijken het Oude Noorden en Crooswijk te Rotterdam. Zij worden door de wijkteams, de scholen en maatschappelijk werk aan ons kinderkamp gekoppeld. Daar hebben we contact mee. Het zijn de kinderen die je een heerlijke onbezorgde vakantieweek gunt in de bosrijke omgeving van Oosterhout. Even geen zorgen maar lekker spelen, gezond eten en ontspannen plezier maken.

Elk jaar wordt er een thema gekozen die als een rode draad door de kampweek heen loopt. In de spellen, in de workshops, de aankleding en toneelstukjes komt het thema terug. We hebben een goed georganiseerd Sport & Spel programma onder leiding van de vaste “sportknotsen”. Ook dit is in het thema aangepast. Zij verzorgen speurtochten, bosspelen, sportmiddagen, wateractiviteiten, knutselworkshops, vossenjacht, dropping & spooktocht (voor de grote kinderen)  Elke dag gaan we er weer vol energie voor om samen met de kinderen plezier te maken. De kinderen voeren de activiteiten met hun kampleiding en groepje uit of soms worden de groepen gemixt.

Voor meer informatie kunt u ons vinden op www. stichtingvakantieweken.nl en we zijn ook te volgen op Facebook en Instagram; Kinderkamp Oude Noorden en Crooswijk. Bij vragen kunt ons mailen: stichtingvakantieweken@gmail.com.

 

Stichting de Zoek naar Schittering

Met De Gedenktuin willen we een herdenkingsplek voor kinderen realiseren op een Rotterdamse begraafplaats, om gedenken door kinderen te ondersteunen. Het doel is kinderen te helpen bij het afscheid nemen, het herinneren en hun verlies een plek te geven. Verlies van een overleden vriendje uit de buurt of van school, van een zusje, broertje, vader of moeder.

Het moet een ‘levende plek’ voor actief gedenken worden, waar kinderen (en ouders) actief hun dierbaren gedenken, of juist kunnen zijn en berusten, maar ook spelen, de huisjes en omgeving betrekken in hun spel of herinneringen kunnen achterlaten. Herinneringen kunnen letterlijk een plekje krijgen, doordat er in uitgespaarde holtes in de huisjes bijvoorbeeld tekeningen kunnen worden geplaatst. De Gedenktuin bestaat uit vijf massief houten huisjes op palen ontworpen door de initiatiefnemers, de typografisch ontwerper Monice Janson en ontwerper openbare ruimte Leontien Wiehink. De Gedenktuin krijgt een plaats op de Zuiderbegraafplaats van de Gemeente Rotterdam.

De Gedenktuin

Stichting Mano

Stichting Mano zet zich, vanuit het hoofd met het hart, in voor een inclusieve samenleving. Met onze programma’s en projecten beogen wij Rotterdamse individuen en gezinnen, jong en oud, die in armoede leven, en die te kampen hebben met een gebrek aan competenties en een sociaal-maatschappelijk netwerk, in staat te stellen om als actieve burger (weer) onderdeel uit te maken van de maatschappij. Met ons programma SamenOpgroeien bereiken wij een diverse groep kwetsbare Rotterdamse kinderen in de leeftijd van 0 tot 15 jaar, voornamelijk statushouderkinderen, kinderen met een migrantenachtergrond, kinderen die opgroeien in armoede en kinderen die opgroeien in een taalarme omgeving en daardoor te maken hebben met of risico lopen op een taalachterstand.

Met SamenOpgroeien bieden wij kind en gezin brede gezinsbegeleiding en onderwijsondersteuning. We richten ons enerzijds op taalontwikkeling door de inzet van vrijwillige taalcoaches die op laagdrempelige wijze met de kinderen gesprekjes voeren en taaloefeningen en -spelletjes doen, zodat de kinderen meer zelfvertrouwen ontwikkelen bij het spreken, lezen en schrijven van de taal. Bijleskoppels gaan bij de kinderen thuis aan de slag met vakken waar de kinderen moeite mee hebben. Anderzijds kunnen de kinderen deelnemen aan workshops gericht op talentontwikkeling, zoals een workshop Krant maken, schilderen, boksen en dj’en, en trainingen om de weerbaarheid en het zelfvertrouwen van kwetsbare kinderen te vergroten. In het kader van een veilig en positief pedagogisch klimaat, waarin kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen, organiseren wij tevens verschillende uitjes voor het hele gezin gericht op ouderbetrokkenheid, ontspanning en ontmoeting.

Wij zijn de Stichting Daniel van der Vorm dankbaar dat zij bereid is een bijdrage te leveren aan ons werk.

Meer informatie kunt u vinden op www.stichtingmano.nl

Stichting Cultuurwerkplaats IJsselmonde

Podium Islemunda

Podium Islemunda is de culturele huiskamer van Rotterdam-IJsselmonde. Vanuit een theaterzaal, filmzaal en vijf multifunctionele studio’s organiseert het podium een breed cultureel programma voor een breed publiek in IJsselmonde. In het podium bevindt zich een horecavoorziening: Brasserie op Zuid. Naast het podium staat een school voor voortgezet speciaal onderwijs: VSO Herenwaard. Op de school zitten zeer moeilijk lerende kinderen tussen de 12 en 20 jaar. De school leidt deze jongeren op richting arbeid en dagbesteding.

De Smaakmakers is een nieuw samenwerkingsproject van het podium, de horeca en de school. Onder begeleiding van professionals van de horeca en de school zijn leerlingen van VSO Herenwaard (voortgezet speciaal onderwijs) op maandag en dinsdag van 10 tot 15 uur verantwoordelijk voor de bediening en de keuken. Door de kwaliteiten van de jongeren te laten zien, kunnen we de beeldvorming rondom deze jongeren positief beïnvloeden. Deze praktijkervaring vergroot hun kansen om volwaardig mee te doen in de maatschappij.

Met sociaal ondernemerschap willen Podium Islemunda en Brasserie op Zuid de drempel van het gebouw verlagen en gastvrijheid en samenzijn in IJsselmonde vergroten. We delen onze kennis en ervaring met het horecavak met de leerlingen.

Stichting Podiumbeesten Overschie

Wat bieden wij? Zo’n 100 kinderen van 4 tot 14 jaar uit Overschie krijgen wekelijks 1 uur les in Cultuurpodium de Lugt van twee professionele theaterdocenten. Ons speelseizoen draait van september 2021 tot en met mei 2022 en omvat 33 lessen. Deze worden afgesloten met een eindvoorstelling. 

De doelen van stichting Podiumbeesten
• Deelname aan theaterles mogelijk maken voor àlle kinderen uit Overschie.
• Het samenbrengen van verschillende (culturele)achtergronden.
• Verbindingen leggen tussen verschillende bewoners(groepen) uit Overschie.
• Het aanbieden (en ontwikkelen) van een professioneel lespakket in theater voor
kinderen tot en met 14 jaar uit Rotterdam Overschie.
• Bevorderen van de persoonlijke ontwikkeling van kinderen.
• Betrokkenheid bij de samenleving door cultuuroverdracht.
Wij streven naast het geven van theaterles naar (culturele) verbinding, inclusie, integratie en samenwerking in de wijk.

Mede dankzij het geld van Stichting Daniel van der Vorm heeft Stichting Podiumbeesten de mogelijkheid om theaterles toegankelijk te maken voor alle kinderen in Overschie. Wij vragenslechts 1 euro per les, zodat gebrek aan financiële middelen geen drempel meer hoeft te zijn. Uit een rapport van Defence for Childeren uit 2016 blijkt namelijk dat Overschie tot een van de armere gebiedsdelen van Nederland behoort. Dit sterkte het bestuur om iets moois in Overschie neer te zetten. Ook vulde Stichting Podiumbeesten een culturele leegte in de wijk op.

Als u meer wilt weten over ons kijk dan vooral op:
www.podiumbeestenoverschie.nl of op facebook (podiumbeesten Overschie) of instagram (podiumbeesten Overschie)