Kinderprogrammering 2017 – Studio de Bakkerij

Studio de Bakkerij is de culturele huiskamer van Rotterdam-Noord, een plek waar mensen van verschillende culturele, sociale en economische achtergronden elkaar ontmoeten, in gesprek komen, samenwerken, en op wijkniveau verschil kunnen maken. Wij verbinden onze bezoekers door middel van theater- en taalbeleving met elkaar, en dragen zo bij aan meer sociale cohesie in de wijk. Het succes van Studio de Bakkerij is voor een groot deel te danken aan onze kinderprogrammering. Rotterdam-Noord, de plek waar wij gevestigd zijn, is een wijk waar veel jonge gezinnen wonen. Door goed te luisteren naar hen, en door samenwerkingen aan te gaan met partnerorganisaties in de wijk, laten we een grote groep ouders en kinderen kennis maken met taal en cultuur, en met elkaar.

Mede met de steun van de Daniel van der Vorm Stichting breiden we in 2017 onze kinderprogrammering uit met meer aanbod speciaal voor kleuters, en met voorleesochtenden speciaal voor wijkbewoners met een taalachterstand. Ook zetten we nóg sterker in op de actieve betrokkenheid en interactie van kinderen en (groot)ouders. Dit doen we bijvoorbeeld door aansluitende workshops en activiteiten te organiseren op onze voorstellingen, maar ook door een wijkpanel op te zetten, dat als klankbord dient voor onze plannen. Ten slotte experimenteren we, onder andere voor het Krentenbollenfestival dat plaatsvindt in oktober 2017, met meertalige PR.

 

Meer informatie en onze volledige programmering vindt u op:

www.studiodebakkerij.nl

 

Donderdag Bijzonderdag & Vrijdag Xtra Bijzonderdag Kinderpret in de schoolvakanties!

Rotterdam is de stad met de meeste  kinderen die in een bijstandsgezin opgroeien. Juist voor deze kinderen die niet op vakantie kunnen, doet Samen 010 iets extra’s in de schoolvakanties door middel van het project Donderdag Bijzonderdag en Vrijdag Xtra Bijzonderdag. Mede dankzij de bijdrage van Daniel van de Vorm kunnen we voor deze kinderen weer creatieve, sportieve, educatieve maar vooral gezellige en leuke activiteiten organiseren!

Donderdag Bijzonderdag & Vrijdag Xtra Bijzonderdag is een project voor kinderen, die om diverse redenen, niet op vakantie kunnen. Zij komen uit diverse wijken van de stad. Het kan gaan om kinderen uit éénoudergezinnen; kinderen die in een vluchtelingensituatie zitten of illegaal zijn; wiens ouders kampen met schulden of in armoede verkeren; of een thuissituatie hebben, waar ouders door omstandigheden niet in staat zijn zelf activiteiten te organiseren.

Om deze kinderen een leuke vakantie te bezorgen organiseren wij in elke schoolvakantie uitstapjes voor hen. Op donderdag voor kinderen (6 t/m 10 jaar) en op vrijdag voor tieners
(11 t/m 14 jaar). Wij zorgen voor een afwisselend programma passend bij hun interesse- en belevingswereld. Zoals survivallen in Outdoor Valley, dagje Blijdorp, leren ijshockeyen op de schaatsbaan, zelf pannenkoeken bakken bij de Pannenkoek en talenten ontdekken bij een circusschool.

Het afgelopen jaar hebben 30 kinderen en 15 tieners deelgenomen. Het is geweldig om te zien hoe de kinderen genieten van activiteiten die ze nog niet eerder hebben ondernomen en hun zelfvertrouwen groeit door het opdoen van nieuwe ervaringen. We zijn dankbaar voor de groep vrijwilligers die meegaan als begeleider en deze kinderen een blijvende en
positieve herinnering meegeven!

http://www.samen010.nl/projecten/samen-010-projecten/donderdag-bijzonderdag/

Streven doet Herleven

De Vereniging Streven doet Herleven werd opgericht in februari 1952.

In 2017 gaan wij dus ons 65-jarig bestaan vieren.

 

Op zondag 7 mei 2017 organiseren wij weer de feestelijke voorlichtingsdag

in Monuta Memoriam aan de Langenhorst in Rotterdam/Zuid.

In deze, voor onze doelgroep zeer geschikte lokatie, zijn wij voor de 8e keer te gast.

Met ruim 250 gasten, Rijnmonders met een lichamelijke beperking en hulpbehoevende ouderen,

waarvan ca 40 in een rolstoel en evenveel met een rollator,

30 vrijwillige begeleiders, levende muziek, een shantykoor, een bekende Nederlandse artiest, 

voorlichtingsmateriaal op financieel en sociaal gebied, koffie met gebak,

bingo met hapjes en drankjes en als

finale een heus lopend/rollend buffet brengen wij die dag door.

Uitgebreide hulp van het Rotterdamse Rode Kruis en de Rotterdamse Mobiliteit Centrale,

vrijwilligers van Monuta en van Streven doet Herleven.

Tevens organiseren wij in september nog een vaartocht met het

ms MARLINA van Rederij Fortuna in Spijkenisse.

Onze gasten betalen een kleine bijdrage en voor het restant vertrouwen wij op 

van ondersteuning van Nederlandse Fondsen.

De dankbaarheid van onze gasten lezen wij af van hun gezichten wanneer

ruim 250 “lachebekkies” na afloop weer opgeladen naar huis gaan.

Onze dank gaat uit naar Stichting Daniel van der Vorm voor haar

geldelijke ondersteuning.