Archikidz Rotterdam 2018: De geheime kamer

Op zaterdag 26 mei 2018 bouwen ruim 300 Rotterdamse kinderen tussen de zeven en twaalf jaar onder begeleiding van een echte architect hun eigen fantasiebouwwerk, gebaseerd op het thema van 2018: Archikidz en de geheime kamer! Met elkaar gaan ze onderzoeken en bouwen. Denken over wat echt is en wat fantasie en… met een beetje magie: een eigen fantasieplaats, schuilpaleis, chill-plek of luilekkerland.
Archikidz laat kinderen op een speelse manier kennis maken met hun gebouwde omgeving. Het is een vrolijk en sociaal evenement, en bovendien helemaal gratis. Zo kan iedereen meedoen. Net als voorgaande jaren staan ontmoeten, samenwerken en van elkaar leren centraal.
Het bouwfestijn wordt alweer voor de zevende keer georganiseerd door louter vrijwilligers. Het evenement vindt plaats in het Scheepvaart en Transport College, met prachtig uitzicht over de Maas (Lloydstraat 300, Rotterdam). Mede dankzij de genereuze financiële bijdrage van de Daniel van der Vorm Stichting kan Archikidz Rotterdam ook dit jaar weer dit fantastische bouwfestijn organiseren.
www.archikidzrotterdam.com

Stichting Talent Present – Talentmonitor

Natuuravondtuur

Kingswork, het kinderwerk-programma van Stichting Talent Present, heeft in het afgelopen jaar door middel van reguliere clubs, uitstapjes, workshops, kinderkamp en maatjes een zo groot mogelijk speelveld gecreëerd waarbinnen de kinderen uit het Oude Noorden spelenderwijs kennis konden maken met hun interesses, talenten en voorkeuren. Op bovenstaande foto’s is te zien hoe we de kinderen in contact hebben gebracht met de natuur. de kinderen leerden welke planten giftig zijn en van welke je soep kunt koken. Sommige steeltjes en blaadjes kunnen zelfs genezend werken. We hebben veel zien loskomen bij de kinderen gedurende de ‘buiten-activiteiten’: Sommige kinderen werden ontzettend creatief en maakten dierenhotels, bloemenkransen en fantasiespellen. Andere kinderen waren heel gefascineerd door het leven in de natuur. Twee jongens wilden alles weten over de onverwintering van vogels en vlinders.

We hebben ontzettend veel plezier, durf en talenten gezien bij de kinderen tijdens het bewegen. De danslessen zijn erop gebouwd dat de kinderen hun eigenheid ontdekken en zelfvertrouwen opbouwen in hun lichaam, kracht en bewegingen.

Tekenles en songteksten schrijven
Er zijn ook kinderen die veel beter uit de voeten kunnen met potloden,
papier en denkvermogen. We hebben het afgelopen jaar een hele toffe
striptekenleraar gekregen, die om de week een groep kinderen meeneemt
in de wereld waarin alles te ontwerpen is met een klein stukje kohl. De
kinderen gaan elke week naar huis met succeservaringen. Ook zien we dat
kinderen hun eigen stijl ontwikkelen en dat ze op andere momenten uit
eigen beweging beginnen met tekenen.
‘Spontaan’ zijn er een aantal kinderen geweest in het afgelopen jaar die
graag hun eigen liedjes wilden schrijven. We hebben tips gevraagd aan een
echte singer-songwriter en zijn in onze pen geklommen. Naast het hele taalspel, was het extra interessant om spelenderwijs te ontdekken wat de
kinderen bezighoudt: de thema’s van hun liedjes varieerden van verliefdheid
en vriendschap tot pesten en oorlogen. Bijzonder om de betrokkenheid van
deze kleine mensen op de grote wereld te zien en horen!Overig
Veel meer talenten zijn behandeld: zo hebben we vaak gekookt, hutten gebouwd, feestjes
georganiseerd, etiquette ontdekt en zijn er veel workshops geweest over o.a. zwangerschap
+ verloskunde (zie de foto van de meidengroep). Het leukste van dit project was dat kinderen
gingen ontdekken dat er meer mogelijk was dan ‘knutselen en tikkertje doen’. Doordat ze dit
ontdekten, zijn ze zelf met initiatieven gekomen. ‘Juf, gaan we ook een keer een uitwisseling
doen met het platteland?’ ‘Juf, mogen we zelf een henna-workshop organiseren?’ ‘Juf, ik ken
iemand die toneelstukken schrijft. Mogen we diegene uitnodigen zodat wij kunnen leren hoe
dat moet?’ ‘Juf, mogen we voor de hele groep… (vul maar in! Ons dansje doen, een
toneelstukje spelen, het alfabet boeren, tot 100 tellen in het Turks, vertellen hoe Arabische
les gaat, etc.’
Het is genieten om te ontdekken wat er allemaal in de kinderen zit. Het zijn goudmijntjes!

Archikidz Rotterdam 2017: Baas aan de Maas!

Op zaterdag 17 juni 2017 bouwen ruim 300 Rotterdamse kinderen tussen de zeven en twaalf jaar onder begeleiding van een echte architect hun eigen ‘waterwerk’: een drijflekkerluirots, waterhutsefluts, dobberflobber of een ander fantasiebouwwerk gebaseerd op het thema van 2017: Baas aan de Maas!
Archikidz laat kinderen op een speelse manier kennis maken met hun gebouwde omgeving. Het is een vrolijk en sociaal evenement, en bovendien helemaal gratis. Zo kan iedereen meedoen. Net als voorgaande jaren staan ontmoeten, samenwerken en van elkaar leren centraal.
Het bouwfestijn wordt alweer voor de zesde keer georganiseerd door louter vrijwilligers. Het evenement vindt dit jaar plaats in het Scheepvaart en Transport College, met prachtig uitzicht over de Maas (Lloydstraat 300, Rotterdam). Mede dankzij de genereuze financiële bijdrage van de Daniel van der Vorm Stichting kan Archikidz Rotterdam ook dit jaar weer dit bouwfestijn organiseren.
www.archikidzrotterdam.com

Stichting BRICKS

BRICKS is een stichting met als doelstelling: “bouwen aan sterke gezinnen.” BRICKS is ontstaan vanuit een bewonersinitiatief in de Rotterdamse wijk Spangen; de SpelletjesClub voor kinderen in de basisschoolleeftijd. Dit initiatief voorzag duidelijk in een vraag, aangezien de club binnen korte tijd enorm groeide. Een plek waar kinderen, ouders en gezinnen samen kunnen optrekken, plezier maken en van elkaar leren werd al snel de droom. Zo zag stichting BRICKS in 2014 het licht. De afgelopen jaren is de stichting gegroeid en organiseren we nog steeds de SpelletjesClub, maar ook kookclubs voor het hele gezin, Moeder&Dochteractiviteiten, pleinfeesten, vakantieactiviteiten voor het hele gezin en meer.

De activiteiten hebben tot doel dat kinderen kunnen groeien als persoon, zich kunnen ontwikkelen, maar ook gewoon even kind kunnen zijn! We willen met ouders oplopen in het, soms ingewikkelde, proces van opvoeden en een netwerk vormen waarin gezinnen samen kunnen optrekken.

Met de donatie van Stichting Daniel v/d Vorm hopen we komende periode verder te kunnen bouwen aan onze gezinsactiviteiten, zoals de Moeder&Dochteractiviteiten en de vakantieactiviteiten voor het hele gezin.

Meer over stichting BRICKS, onze activiteiten en missie is te vinden op www.stichtingbricks.nl. Ook is BRICKS op Facebook activief.

Benefietactie Sint voor Kint

Sint voor Kint is een jaarlijkse benefietactie met als doel geld op te halen voor Sinterklaaskado’s voor kinderen in Rotterdam die in armoede leven, daarbij inbegrepen ook álle kinderen wiens ouders een pakket ontvangen van de voedselbank Rotterdam.
In Rotterdam groeit 1 op de 4 kinderen op in armoede. Geregeld blijft er in deze gezinnen geen geld over voor nieuwe kleren, vakantie of – een Sinterklaaskado. Met Sint voor Kint willen we deze gezinnen de mogelijkheid geven om een Sinterklaaskado te kopen voor hun kinderen. Van de opbrengst van de actie krijgen de ouders rond Sinterklaas een kadobon van de speelgoedwinkel t.w.v. 20€, zodat ze zelf een Sinterklaaskado kunnen kopen voor hun kinderen. Om dit mogelijk te maken activeren we groepen om sponsoracties te organiseren en werven daarnaast geld bij kerken, fondsen en bedrijven. Naast het ophalen van geld willen we met de actie ook mensen in Rotterdam bewust maken van een specifieke nood in de eigen leefomgeving – armoede onder kinderen en gezinnen – en zij motiveren om een concreet antwoord te geven op deze nood.
We zijn blij met de inzet en bijdragen van vele kerken en particulieren die de actie steunen, en we zijn dankbaar dat ook de Stichting Daniel van der Vorm bij wil dragen aan dit mooie doel.

Sint voor Kint is een project van Serve the City Rotterdam, een initiatief dat kerken en vrijwilligers in Rotterdam activeert om zich in te zetten voor hun naasten. Serve the City is onderdeel van Stichting Samen 010.

www.sintvoorkint.nl www.servethecityrotterdam.nl www.samen010

Tech2DO – Stichting TechNet Voorne-Putten

Op 3 t/m 5 oktober 2017 zal in de sporthal Olympia in Spijkenisse voor de vierde maal het techniekevenement Tech2Do plaats gaan vinden voor ca. 1200 basisschoolleerlingen uit de regio Voorne-Putten Rozenburg. Het evenement is een initiatief van de Stichting TechNet Voorne-Putten, een samenwerkingsverband van het onderwijs, technische ondernemingen en de overheden/gemeenten (de 3O’s) in de regio Voorne-Putten Rozenburg plus een groot aantal sponsoren. De stichting heeft tot doel om jongeren te interesseren voor techniek, hen aan te moedigen en te inspireren om een technische opleiding te volgen en later een carrière in de techniek te ambiëren. De behoefte aan technisch opgeleide jongeren is, zeker ook in de regio Voorne-Putten Rozenburg groot! Onze website: www.technetvoorneputten.nl

Het techniekevent Tech2Do valt op door de strakke en gemotiveerde organisatie van vertegenwoordigers van bedrijfsleven en onderwijs én het enthousiasme van alle deelnemers.
Op een aantal techniekpleinen (Wonen en Vervoer, Materialen, Electro & Installatie, Proces- en energie en in de zgn. Technobiel) maken de leerlingen, kennis met de veelzijdigheid van en mogelijkheden in techniek. Geboeid en gefascineerd gaan de kinderen ademloos aan de slag met allerlei technische opdrachten. Fantastisch om het enthousiasme en de dynamiek te ervaren als ruim 200 mensen tegelijkertijd intensief met techniekactiviteiten bezig zijn.
Het evenement wordt bemand door jong en “oud”: de basisschoolleerlingen worden op zgn. Techniekpleinen opgevangen en begeleid door vmbo leerlingen. Voor de overall ondersteuning word een beroep gedaan op leerlingen en stagiaires van het (v)mbo (beveiliging/EHBO, catering en op- en afbouw). We vullen dat aan met deskundige leiding van docenten en werknemers van de bedrijven. Het event is niet commercieel; techniek beleven en ervaren staat voorop!
Voor ons is gebleken: hét recept voor een succesvol event.
De gemeenten, bedrijven en scholen op Voorne-Putten en Rozenburg ondersteunen en ondersteunen dit initiatief van harte. Alle groepen 7 van het primair onderwijs in de regio VPR kunnen zich klassikaal aanmelden voor het event. Op woensdagmiddag 4 oktober is er bovendien een openstelling voor leerlingen van het basisonderwijs (m.n. bovenbouw), hun ouders en andere belangstellenden. Zij zijn op deze middag van harte welkom zonder aanmelding.

Het belooft weer een mooie, leerzame en actieve happening te worden.

Ongetwijfeld zitten er toekomstige werknemers voor de technische branche in de regio Groot-Rotterdam bij, die hier getriggerd worden om voor een technische richting te kiezen. Er is in onze regio veel behoefte aan technische werknemers, waardoor het toekomstperspectief (kans op werk) positief is. De Stichting TechNet Voorne-Putten wil de vijver vullen met “technische” vissen!
Voor informatie en beeldmateriaal over Tech2Do kunt u de volgende link volgen: http://technetvoorneputten.nl/tech2do.html

Stichting CultuurWerkplaats Tarwewijk 2017

CultuurWerkplaats Tarwewijk (CWT) is een huiskamer annex werkplaats voor ontmoeting en educatie. CWT is gevestigd in de Millinxbuurt te Rotterdam en wordt gerund door wijkbewoners van verschillende afkomst en achtergrond.
Onder de naam ‘Cultuur ontmoet Natuur’ bieden wij gedurende vijf maanden op de woensdagmiddag voor de kinderen van de Tarwewijk workshops en een vijftal excursies aan’.
De workshops vinden plaats in ons atelier en onze avontuurlijke tuin van driekwart hectare.
Door de combinatie van cultuureducatie / kunstzinnige vorming enerzijds, en natuureducatieve anderzijds willen wij een krachtige en positieve impuls geven aan cultuur- en natuurbeleving in de wijk.
Het project wordt geleid door een groep allochtone moeders en een kunstdocent. De moeders van de deelnemende kinderen helpen actief mee tijdens de workshops waardoor zij gaandeweg ook kennis en ervaring opdoen op het vlak van opvoeding van hun kinderen.
Maandelijks organiseren wij een excursie voor de kinderen en hun moeders naar een natuurgebied en verschillende natuur- en kunstmusea.

Inmiddels loopt het project twee maanden en hebben we workshops gedaan rond insecten en vlinders, hebben we hutjes gebouwd van wilgentenen en een wormenbak gemaakt. Voor de excursies hebben we een bezoek gebracht aan het Natuurhistorisch Museum Rotterdam en hebben we deelgenomen aan een theater-natuurproject op het Van Brienenoordeiland.

Info: www.cultuurwerkplaatstarwewijk.nl

Stichting Maas theater en dans Theater na de Dam

“De honden lusten er geen brood van” (10+)

Locatietheater van Maas theater en dans in het kader van Theater na de Dam

De voorstelling

Op 4 en 5 mei presenteert Maas theater en dans de voorstelling ‘De honden lusten er geen brood van’ in het kader van Theater na de Dam. Vier jonge theatermakers werken met ruim dertig kinderen en jongeren tussen 7 en 17 jaar aan een voorstelling over het leven tijdens de Tweede Wereldoorlog.

In maart spraken de kinderen met Rotterdammers die jong waren tijdens de oorlog. Deze bijzondere ontmoetingen tussen jong en oud vormen de basis van verschillende scènes en installaties die op 4 en 5 mei te zien zijn tijdens een unieke theatrale route in en rondom Maaspodium.

Daarbij staan verhalen rondom de zintuigen centraal: Hoe ruiken gekookte suikerbieten? Wat zie je als de bommen vallen? Hoe klinkt het zingen van de soldaten? Hoe voelt lopen naar het noorden op blote voeten? En hoe smaakt een bord gebakken aardappelschillen?

Bijdrage Stichting Daniel van der Vorm

Dankzij de bijdrage van Stichting Daniel van der Vorm kan Maas op professioneel niveau werken met een grote groep kinderen. Maar liefst vier makers werken na het vooronderzoek een week lang intensief met de kinderen aan het materiaal uit de interviews met de ouderen. We hebben hierbij bewust gekozen voor twee ervaren- en twee net afgestudeerde makers, zodat ook zij van elkaar kunnen leren. Het is op deze manier niet alleen een project waarmee we het herdenken voor kinderen extra betekenis willen geven, maar ook een project waarmee we nieuwe talenten de kans geven zich verder te ontwikkelen.

Meer over Theater na de Dam

Op de avond van de Nationale Dodenherdenking op 4 mei om 21.00 uur zetten theatermakers en artiesten in heel Nederland zich in om deze dag van extra betekenis te voorzien. Tijdens de achtste editie van Theater Na de Dam spelen gelijktijdig zo’n tachtig voorstellingen die ieder op hun eigen manier betrekking hebben op de Tweede Wereldoorlog.

Meer informatie en kaarten voor de voorstelling: www.maastd.nl

Meer informatie over Theater na de Dam: www.theaternadedam.nl

 

Singeldingen

Singeldingen is negen zomers geleden begonnen, als een initiatief van een kleine groep betrokken bewoners. Zij maakten een plek voor ontspanning en ontmoeting in het Heemraadspark – een groene oase tussen de wijken Middelland en het Nieuwe Westen in Rotterdam.

Buurtbewoners maken van Singeldingen voor anderen en zichzelf de plek om te ontspannen, ontmoeten, creatief te zijn, uit te wisselen, te bouwen, kennis op te doen. Door hun kennis en kunde te delen, en hun kwaliteiten aan te bieden bij Singeldingen zijn ze betekenisvol voor de buren en de buurt. Singeldingen is een fijne plek om anderen te ontmoeten en samen te zijn en dingen te doen. In de periode dat Singeldingen het park bewoont, ontstaan er verbindingen die na Singeldingen door de bewoners in stand worden gehouden en het volgende seizoen weer worden verstevigd. Zo groeien de wortels verder de wijk door en vormen een steeds groter wordend netwerk van creativiteit en buurzaamheid.

Het programma loopt van 3 mei tot 9 juli en is te vinden op onze website www.singeldingen.nl en op Facebook.”

Werkplaats Walhalla – stichting Theater op Katendrecht

Stichting Theater op Katendrecht, beter bekend als Theater Walhalla, gaat in 2018 een kleinschalig productiehuis starten onder de naam Werkplaats Walhalla. Het productiehuis wordt gevestigd in de oude gymzaal van de Tolhuisschool op Katendrecht, de thuisbasis van Theater en Kantine Walhalla. Het pand wordt gehuurd van de gemeente Rotterdam.

Voor de inrichting van de werkplaats zoals licht, geluid, gordijnen, tribune en diverse theater technische voorzieningen is een beroep gedaan op diverse fondsen waaronder het Daniel van der Vorm fonds.

Werkplaats Walhalla wordt  opgericht naar aanleiding van een steeds groeiende vraag aan het adres van Theater Walhalla van artiesten om ondersteuning op productioneel, financieel of facilitair gebied. Ook het uitbreiden van de Rotterdamse podiumketen met een nieuwe kleine zaal en het versterken van de mate waarin Rotterdam veelbelovende makers en producties kan behouden voor de stad zijn zwaarwegende argumenten voor Theater Walhalla. In de Werkplaats wil Theater Walhalla een plek creëren voor talentontwikkeling, door jonge en veelbelovende theatermakers een plaats te geven waar zij hun voorstellingen kunnen maken in een goed geoutilleerde omgeving. Theater Walhalla adviseert makers en verbindt hen met het grote netwerk dat de organisatie heeft opgebouwd in de tien jaar dat Walhalla bestaat.

Ter ondersteuning van de nieuwe talenten zal Werkplaats Walhalla gerund worden door de reeds bestaande groep vaste vrijwilligers van Theater Walhalla maar er worden ook nieuwe vrijwilligers gezocht die zich specifiek zullen richten op de het doen van vrijwilligerswerk in Werkplaats Walhalla. Zij worden daarbij ondersteund door de professionele staf van Theater en zullen samenwerken met stagiaires van de diverse theateropleidingen voor theatertechniek zoals de MBO-theaterschool en het Grafisch Lyceum.